Αφίσα για ανακαίνιση των πρυτανικών γραφείων

γραφεια

Η αφίσα σε pdf: γραφεια

και σε κείμενο:

γραφεια_A5